Aktywni językowo – interAktywni w nauczaniu, Nowoczesne narzędzia i metody nauczania języków obcych w oparciu o ICT

Działanie: 
Współpraca Instytucjonalna
Beneficjent: 
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Miasto: 
Wrocław
Numer projektu: 
FSS/2013/IIC/W/0033
Czas realizacji: 
01/02/2014 - 31/01/2016
Kwota dofinansowania: 
99 774,00 Euro / 417 095,23 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Anna Zasłona
Partnerzy projektu: 
Sogn og Fjordane University College (HiSF)
Aktywni językowo – interAktywni w nauczaniu, Nowoczesne narzędzia i metody nauczania języków obcych w oparciu o ICT