Mobilność 2015/2016 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Miasto: 
Warszawa
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0012
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
21 550,00 Euro / 91 208,21 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Rafał Smoczyński
Partnerzy projektu: 
University of Bergen/Center for Women and Gender Research; University of Iceland
Mobilność 2015/2016 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk