Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Miasto: 
Kraków
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0022
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
48 300,00 Euro / 204 424,92 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Michał Bereziński
Partnerzy projektu: 
UIT - The Arctic University of Norway; Bifrost University; Telemark University College; Norwegian University of Science and Technology NTNU; University of Stavanger; University of Oslo; University of Bergen / Dep. of Philosophy; Norwegian Center for Minority Health Research / Oslo University Hospital
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie