Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Miasto: 
Katowice
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0018
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
108 800,00 Euro / 460 485,12 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Jarosław Gąsior
Partnerzy projektu: 
University of Oslo; University of Iceland; Icelandic Institute of Natural History; Buskerud and Vestfold University college
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Śląski w Katowicach