Mobilność 2015/2016 - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Miasto: 
Warszawa
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0017
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
14 000,00 Euro / 59 253,60 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Katarzyna Gajewska
Partnerzy projektu: 
University of Agder
Mobilność 2015/2016 - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie