Dokumenty dla Beneficjentów

Wzór umowy pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem:

Załączniki do umowy:

Załącznik 0. Dane identyfikacyjne Umowy (strona zerowa)

Załącznik I. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik II. Zatwierdzony budżet (dostępny we wzorze Umowy finansowej)

Załącznik III. Formularze Raportu częściowego i końcowego

Załącznik IV. Wzór Umowy partnerskiej pomniędzy Beneficjentem a Instytucją Partnerską

Załącznik V. Wzór Karty zmian

Załącznik VI. Przewodnik dla Wnioskodawców

Załącznik VII. Przewodnik administarcyjno-finansowy dla Beneficjentów

Załącznik VIII. Wzór Potwierdzenia otrzymania środków finansowych

Załącznik IX. Wzór Potwierdzenia dokonania zwrotu zgromadzonych odsetek od otrzymanych środków finansowych


Pozostałe dokumenty:

=> Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem


Dokumenty programu:

  • Memorandum of Understanding
  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  • Wytyczne Państw Darczyńców
  • Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego

---> Aktualne dokumenty programu