Dokumenty dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Wnioskodawców dotyczące zasad naboru wniosków dla działania Rozwój Polskich Uczelni.

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programu:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
  • Wytyczne Państw–Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

---> Aktualne dokumenty programu