Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Beata Skibińska
beata.skibinska@frse.org.pl

Koordynator
Zespołu Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

oraz Programów Stypendialnych

Anna Bielecka
anna.bielecka@frse.org.pl

 
Działanie Osoba do kontaktu

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Wizyty Studyjne

Magdalena Gessel
magdalena.gessel@frse.org.pl
22 46 31 472

Współpraca Instytucjonalna

Wizyty Studyjne

Sylwia Iżyniec
sylwia.izyniec@frse.org.pl
22 46 31 473

Rozwój Polskich Uczelni

Wizyty Studyjne

Agata Hernik-Ślusarczyk
agata.slusarczyk@frse.org.pl
22 46 31 475

Anna Pavlovych
anna.pavlovych@frse.org.pl
22 46 31 474