Dokumenty dla Beneficjentów

Wzór umowy pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem:

Załączniki do umowy:

Załącznik I. Wzór formularza wniosku

Załącznik II. Formularze:

Załącznik III. Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Partnerską posiadającą lub nieposiadającą Kartę Uczelni Erasmusa:

Załącznik IV. Uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem a indywidualnymi uczestnikami wyjazdów:

a) Studenci

b) Pracownicy

Załącznik V Karta zmian

Załącznik VI. Przewodnik dla Wnioskodawców

Załącznik VII Przewodnik administracyjno-finansowy dla Beneficjentów

Załącznik VIII Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych

Pozostałe dokumenty:

=> Wzór deklaracji wekslowej

=> Wzór weksla

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2013 roku

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2014 roku