Dokumenty dla Beneficjentów

Wzór umowy pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem:

Załączniki do umowy:

Załącznik I. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
Załącznik II. Formularze:

Załącznik III. Wzór Partnerskiej umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Partnerską posiadającą lub nieposiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik IV. Uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem a indywidualnymi uczestnikami wyjazdów

a) Studenci

b) Pracownicy

Załącznik V. Karta zmian
Załącznik VI. Przewodnik dla Wnioskodawców
Załącznik VII. Przewodnik administracyjno-finansowy dla Beneficjentów
Załącznik VIII. Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych
Załącznik IX. Wzór potwierdzenia dokonania zwrotu zgromadzonych odsetek od otrzymanych środków finansowych

Pozostałe dokumenty:

=> Wzór deklaracji wekslowej

=> Wzór weksla

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2014 roku

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2015 roku