Dokumenty dla Beneficjentów

Wzór umowy pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem:

Załączniki do umowy:

Załącznik I. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik II. Formularze:

Załącznik III. Wzór Partnerskiej umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Partnerską posiadającą lub nieposiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik IV. Uzgodnienia pomiędzy Beneficjentem a indywidualnymi uczestnikami wyjazdów

a) Studenci

b) Pracownicy

Pozostałe dokumenty:

=> Wzór deklaracji wekslowej z poręczeniem

=> Wzór weksla z poręczeniem

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2015 roku

=> Terminarz płatności środków europejskich w 2016 roku