Dokumenty dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Wnioskodawców dotyczące zasad naboru wniosków na Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni.

Dokumenty aplikacyjne:

Uwaga: Partnerska umowa międzyinstytucjonalna stanowiąca prawidłowy załącznik do wniosku na realizację działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni składa się z dwóch części: Warunków szczególnych oraz Warunków ogólnych. Przesłanie tylko jednej z ww. części jako załącznika jest nieprawidłowe i spowoduje odrzucenie instytucji partnerskiej, której dotyczy na etapie oceny formalnej wniosku.

Dodatkowe dokumenty programowe:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
  • Wytyczne Państw–Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe