Podsumowanie zakończonego naboru wniosków

Wstępne podsumowanie naboru wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

na rok akademicki 2013/2014

Zakończył się nabór wniosków na Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni finansowany z funduszy EOG i norweskich oraz środków krajowych. Uprawnionymi Wnioskodawcami do projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni były polskie uczelnie wyższe posiadające ważną Kartę Uczelni Erasmusa. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony polskich szkół wyższych. Operator Programu otrzymywał wiele zapytań zarówno ze strony przedstawicieli uczelni, które chciały podjąć współpracę z instytucjami z Państw-Darczyńców, jak i bezpośrednio od studentów i pracowników zainteresowanych wyjazdem do Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu. Zorganizowane zostały Dni Otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Nabór trwał przez dwa miesiące tj. od 1 marca do 30 kwietnia 2013. W tym czasie uruchomiona została dla Wnioskodawców platforma internetowa, umożliwiająca złożenie wniosków w wersji elektronicznej. Każda uczelnia mogła złożyć jeden wniosek, który powinien obejmować wszystkie zaplanowane wymiany i całkowite zapotrzebowanie na środki w roku akademickim 2013/2014. Zgodnie z warunkami konkursu 30 kwietnia o godzinie 16:00 zablokowana została możliwość wypełniania i składania wniosków w systemie. W ramach naboru złożono w systemie elektronicznym 36 wniosków na łączną kwotę 6 435 544 €. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie naboru wniosków, pokazując zapotrzebowanie w podziale na Państwa, w których wymiany zostały zaplanowane.

Podsumowanie naboru
Kraj Liczba wymian Kwota
Norwegia 1226 5 311 596 €
Islandia 273 954 398 €
Liechtenstein 43 169 550 €
ogółem 1542 6 435 544 €

Operator Programu oczekuje obecnie na wnioski do projektów Mobilność Studentów i Pracowników przesyłane w wersji papierowej, w oryginale. Będą one poddane ocenie formalnej zgodnie z Kartą Oceny Formalnej opublikowaną w dokumentach naboru, a następnie przeprowadzone zostaną kolejne czynności selekcyjne opisane w Przewodniku dla Wnioskodawcy, zmierzające do podpisania umów finansowych i rozpoczęcia wymian.
Dziękujemy wszystkim uczelniom za zainteresowanie współpracą z instytucjami z Państw – Darczyńców i aktywny udział w kolejnym naborze wniosków do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego!