Nabory

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego planowany jest w 2016 roku nabór wniosków do działania:

Wizyty Studyjne

  • VIII nabór wniosków otwarty (od 4 kwietnia 2016 r. do momentu wyczerpania puli dostępnych środków) - alokacja: 300 000 €

=> więcej informacji o Wizytach Studyjnych


W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przeprowadzone zostały następujące nabory wniosków:

Wizyty Przygotowawcze

  • nabór zakończony (trwał od 10 stycznia 2013 r. do dnia 11 marca 2013 r., do godz. 16.00) - alokacja: 200 000 €
  • nabór zakończony (nabór był dwa razy przedłużony i ostatecznie trwał od 4 grudnia 2013 do 16 maja 2014, do godz. 16.00) - alokacja: 177 284 €

=> więcej informacji o Wizytach Przygotowawczych

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

  • nabór zakończony (trwał od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r., do godz. 16.00) – alokacja 1 793 333,50 €
  • nabór zakończony (trwał od dnia 3 lutego 2014 do 2 kwietnia 2014 r., do godz. 16.00) – alokacja 1 600 000,00 €
  • nabór zakończony (trwał od dnia 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015, do 16:00) – alokacja 1 600 000,00 €

=> więcej informacji o Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni

Współpraca Instytucjonalna

  • nabór zakończony (trwał od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00) – alokacja 1 873 333,00 €

=> więcej informacji o Współpracy Instytucjonalnej

Rozwój Polskich Uczelni

  • nabór zakończony (trwał od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00) – alokacja 2 866 666,50 €
  • nabór zakończony (trwał od 27 marca 2014 do 27 maja 2014, do godz. 16:00) - alokacja: 5 049 182,00 €

=> więcej informacji o Rozwoju Polskich Uczelni