Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - nabór wniosków i dzień otwarty

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - nabór wniosków i dzień otwarty

V NABÓR WNIOSKÓW LUTY 2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

=> Więcej informacji na temat naboru

 


Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DZIEŃ OTWARTY

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

który odbędzie się 13 lutego 2014 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 3 lutego 2014 roku naboru dla działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Spotkania mają na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

=> Więcej informacji na temat Dnia Otwartego FSS