Przedłużony nabór na Wizyty Przygotowawcze

Przedłużony nabór na Wizyty Przygotowawcze

UWAGA: Informacja z dnia 25.03.2014

W związku z niewykorzystaniem alokacji, termin składania wniosków zostaje przedłużony bezterminowo, do momentu wyczerpania puli dostępnych środków.

=> Więcej informacji o naborze