Przedłużyliśmy nabór na Wizyty Przygotowawcze do 31 marca br.

Przedłużyliśmy nabór na Wizyty Przygotowawcze do 31 marca br.

 

UWAGA: Informacja z dnia 28.01.2014

W związku z niewyczerpaniem puli dostępnych środków, termin składania wniosków zostaje przedłużony do

dnia 31 marca 2014.

=> Więcej informacji o naborze