Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zapraszamy!

Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zapraszamy!

Zespół Programów Stypendialnych

zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Spotkanie dla przedstawicieli uczelni, które odbędzie się 25 lutego 2015 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 2 lutego 2015 roku naboru do działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.  Przedstawimy zasady związane z prawidłowym złożeniem wniosku o dofinansowanie, oraz omówimy zasady finansowania i realizacji wymian. Odpowiemy na wszelkie Pytania związane z  uczestnictwem uczelni w Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni.

=> Więcej informacji na temat Dnia Otwartego FSS