Nominowani w konkursie EDUinspiracje

Nominowani w konkursie EDUinspiracje

Zachęcamy do przeczytania informacji o nominowanych projektach na stronie internetowej:

http://eduinspiracje.org.pl/nominowani-2015/eduinspiracje/

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE, którzy przeprowadzają  pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające. Pozyskane dane pozwolą wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii.  W tym roku hasło konkursu brzmi „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”, a nominowane projekty będą oceniane właśnie w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów.