Spotkania dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Spotkania dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Zapraszamy przedstawicieli uczelni, którzy będą realizować działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2015/2016. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku, w Bibliotece publicznej  m.st. Warszawy.

=> Więcej inforamcji o spotkaniu

 

Spotkanie na temat zasad prawidłowego złożenia Raportu końcowego - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Zapraszamy przedstawicieli uczelni, którzy realizują działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2014/2015. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku, w Bibliotece publicznej  m.st. Warszawy.

=> Więcej inforamcji o spotkaniu