Konsultacje społeczne w sprawie priorytetów na lata 2014-2021

Konsultacje społeczne w sprawie priorytetów na lata 2014-2021

W latach 2014-2021 Norwegia, Islandia i Liechtenstein udostępni 15 krajom członkowskim Unii Europejskiej łącznie 2,8 mld Euro. Środki zostaną przekazane w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

Obecnie trwają konsultacje w sprawie ustalenia priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wypełnij ankietę i miej swój wkład w zawartości sektorów priorytetowych oraz obszarów programowych:

=> http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021

Konsultacje trwają do 8 lipca 2016 r.