Wizyty Studyjne 2016

Wizyty Studyjne 2016

W związku z wyczerpaniem się dostępnej puli środków na realizację Wizyt Studyjnych, wnioski które spełnią kryteria formalne oraz merytoryczne umieszczane będą na liście rezerwowej. W miarę uwalniania się środków z zakończonych i rozliczonych projektów instytucjonalnych, kolejne wnioski z listy rezerwowej otrzymywały będą dofinansowanie.

Dofinansowanie przyznawane będzie projektom z listy rezerwowej według kolejności wpłynięcia wniosku do biura Operatora Programu.

-> Więcej informacji na temat działania Wizyty Studyjne