Wizyty Studyjne - nabór wniosków kwiecień 2016

Wizyty Studyjne - nabór wniosków kwiecień 2016

UWAGA: Informacja z dnia 16.06.2016

W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem dostępnej puli środków na realizację Wizyt Studyjnych, wnioski które wpływały będą do Operatora Programu od 16.06.2016 i spełnią kryteria formalne oraz merytoryczne umieszczane będą na liście rezerwowej. W miarę uwalniania się środków z zakończonych i rozliczonych projektów instytucjonalnych, kolejne wnioski z listy rezerwowej otrzymywały będą dofinansowanie.

Dofinansowanie przyznawane będzie projektom z listy rezerwowej według kolejności wpłynięcia wniosku do biura Operatora Programu.

Osobom, które aktualnie przygotowują wnioski na realizację Wizyt Studyjnych, rekomendujemy planowanie terminów wyjazdów pod koniec roku tzn. w październiku, listopadzie, grudniu.

=> Więcej informacji o naborze