Wizyty Studyjne - zakończenie naboru wniosków!

Wizyty Studyjne - zakończenie naboru wniosków!

UWAGA: Informacja z dnia 05.10.2016

 

Uprzejmie informujemy, iż w środę 12 października 2016 roku o godzinie 16:00 zakończy się możliwość wypełniania i składania wniosków w systemie online.frse.org.pl do działania Wizyty Studyjne.

Wersje papierowe wniosków złożonych elektronicznie do dnia 12 października 2016 muszą zostać wysłane do Operatora Programu najpóźniej do piątku 14 października 2016 roku włącznie (decydować będzie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej).

=> Więcej informacji o naborze