III edycja Mechanizmów EOG/NOR 2014-2021 - informacje w pierwszej połowie 2018r.

III edycja Mechanizmów EOG/NOR 2014-2021 - informacje w pierwszej połowie 2018r.

Informacje o działaniach dostępnych w ramach III edycji Mechanizmów EOG/NOR 2014-2021 w obszarze Edukacja zostaną zamieszczone w pierwszej połowie 2018 roku.