Podsumowanie realizacji projektów mobilności 2013-2015

Podsumowanie realizacji projektów mobilności 2013-2015

Operator Programu dokonał analizy złożonych w latach 2013-2016 ankiet ewaluacyjnych ex-ante i ex-post, które pozwoliły podsumować i ocenić wpływ mobilności na jej uczestników oraz na polskie instytucje szkolnictwa wyższego. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem:

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ocenie uczestników