Dni otwarte FSS - Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni

Dni otwarte FSS - Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni
 • Zespół Programów Stypendialnych
 • zaprasza na
 • DNI OTWARTE
 • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • 26 kwietnia oraz 8 maja 2013

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 8 kwietnia 2013 roku naboru dla Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich Uczelni. Spotkania mają na celu przybliżenie możliwych do realizacji działań projektowych, zasad finansowania projektów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych. Zapraszamy na spotkania grupowe, nie będą one miały charakteru konsultacji indywidualnych. Spotkania skierowane są do przedstawicieli i pracowników instytucji, które są zainteresowane składaniem wniosków do działań instytucjonalnych w trwającym obecnie naborze.

W przypadku projektów Współpracy Instytucjonalnej o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

W przypadku projektów Rozwoju Polskich Uczelni o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe.

W przypadku obydwu działań instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i wysłanie jednego z formularzy rejestracyjnych:

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących spotkań, prosimy kontaktować się z p. Łukaszem Sopyłą: lukasz.sopyla@frse.org.pl

Spotkania będą się odbywały w Warszawie:

 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
 • ul. Koszykowa 26/28
 • sala konferencyjna

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz podróży.