Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DZIEŃ OTWARTY

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

27.03.2013 r. godz. 11:00 - 14:00

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 1 marca 2013 roku naboru dla Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni. Spotkania mają na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa. Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni zapraszamy do udziału w dniu otwartym, który odbędzie się 27 marca o godzinie 11. Zapraszamy na spotkania grupowe, nie będą one miały charakteru konsultacji indywidualnych. Zakończenie planowane jest na godzinę 14. Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną, prosimy kontaktować się z p. Łukaszem Sopyła: lukasz.sopyla@frse.org.pl

W zgłoszeniu prosimy podać nazwę uczelni oraz nazwę reprezentowanej jednostki organizacyjnej.

=> Program spotkania

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

=> Więcej informacji na temat naboru do Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni