Dni otwarte FSS - Rozwój Polskich Uczelni, zapraszamy!

Dni otwarte FSS - Rozwój Polskich Uczelni, zapraszamy!

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DNI OTWARTE

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

które odbędą się 10 i 24 kwietnia 2014 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 27 marca 2014 roku naboru dla Rozwoju Polskich Uczelni. Spotkania mają na celu przybliżenie możliwych do realizacji działań projektowych, zasad finansowania projektów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych. Zapraszamy na spotkania grupowe, nie będą one miały charakteru konsultacji indywidualnych. Spotkania skierowane są do przedstawicieli i pracowników instytucji, które są zainteresowane składaniem wniosków w trwającym obecnie naborze.

W ramach działania o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku.

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie,  prosimy o wypełnienie i wysłanie jednego z formularzy rejestracyjnych:

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących spotkań, prosimy kontaktować się z p. Łukaszem Sopyła: lukasz.sopyla@frse.org.pl

Konsultacje będą odbywały się w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B (parter)

UWAGA! Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz podróży.