Dni otwarte FSS - Wizyty Przygotowawcze, zapraszamy!

Dni otwarte FSS - Wizyty Przygotowawcze, zapraszamy!

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DNI OTWARTE

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

które odbęda się 24 oraz 31 stycznia 2013 w  siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 10 stycznia 2013 roku naboru dla Wizyt Przygotowawczych. Spotkania mają na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Wizyty Przygotowawcze. O dofinansowanie projektów w ramach Wizyt Przygotowawczych może starać się każda instytucja uprawniona do udziału w którymkolwiek działaniu FSS: szkoła (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna), szkoła wyższa oraz inne instytucje zajmujące się edukacją formalną. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach Wizyt Przygotowawczych zapraszamy do udziału w dniach otwartych: 24 stycznia, rozpoczęcie o godzinie 11 lub 31 stycznia, rozpoczęcie o godzinie 11 Zapraszamy na spotkania grupowe, nie będą one miały charakteru konsultacji indywidualnych. Zakończenie planowane jest na godzinę 14. Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną, prosimy kontaktować się z p. Łukaszem Sopyłą: lukasz.sopyla@frse.org.pl

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

-> Program spotkania

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

Więcej informacji na temat -> naboru do Wizyt Przygotowawczych