Dni otwarte FSS - Wizyty Przygotowawcze, zapraszamy!

Dni otwarte FSS - Wizyty Przygotowawcze, zapraszamy!

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DZIEŃ OTWARTY

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

który odbędzie się 23 stycznia 2014 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 4 grudnia 2013 roku naboru dla Wizyt Przygotowawczych. Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Wizyty Przygotowawcze. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach Wizyt Przygotowawczych zapraszamy do udziału w dniu otwartym 17 grudnia, rozpoczęcie o godzinie 11:00. Zapraszamy na spotkanie grupowe, nie będzie ono miało charakteru konsultacji indywidualnych. Zakończenie planowane jest na godzinę 14:00.

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie,  prosimy o wypełnienie i wysłanie jednego z formularzy rejestracyjnych:

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

-> Program spotkania

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna 607, w budynku A (6 piętro)

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

Więcej informacji na temat -> naboru do Wizyt Przygotowawczych

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych ze spotkaniem prosimy kontaktować się z Łukaszem Sopyła: telefonicznie (22) 46 31 476 bądź drogą elektroniczną: lukasz.sopyla@frse.org.pl.