Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Dzień otwarty FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na DZIEŃ OTWARTY

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

który odbędzie się 13 lutego 2014 roku w siedzibie FRSE

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego w dn. 3 lutego 2014 roku naboru dla działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Spotkania mają na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe - posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy na rok akademicki 2014/2015. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni zapraszamy do udziału w dniu otwartym 13 lutego, rozpoczęcie o godzinie 11:00. Zapraszamy na spotkanie grupowe, nie będzie ono miało charakteru konsultacji indywidualnych. Zakończenie planowane jest na godzinę 14:00.

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie,  prosimy o wypełnienie i wysłanie jednego z formularzy rejestracyjnych:

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna w budynku B (parter)

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

=> Więcej informacji na temat naboru do Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych ze spotkaniem prosimy kontaktować się z Łukaszem Sopyła: telefonicznie (22) 46 31 476 bądź drogą elektroniczną: lukasz.sopyla@frse.org.pl.