Seminarium kontaktowe EEA/Norway Grants

Seminarium kontaktowe EEA/Norway Grants
 
KONKURS: Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego dofinansuje udział w seminarium kontaktowym w Oslo (Norwegia) w dniach 3-4 lutego 2014 roku.
 
 
Seminarium kontaktowe EEA/Norway Grants
3-4 luty 2014
miejsce: Thon Hotel Oslo Airport, Oslo, Norwegia
 
 
 
 
Szanowni Państwo,

Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, chcąc ułatwić polskim uczelniom wyższym nawiązanie kontaktów z partnerami z Państw-Darczyńców, postanowił dofinansować udział 4 przedstawicieli polskich uczelni w seminarium kontaktowym organizowanym w Norwegii, w Oslo, w dniach 3-4 lutego 2014 roku. Seminarium organizuje instytucja partnerska FSS, tj. The Norwegian Centre for Cooperation In Education (SIU). Bezpośrednim celem seminarium jest ułatwienie kontaktów oraz przyczynienie się do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Państw-Beneficjentów i  Państw-Darczyńców. Zaprezentowane zostaną informacje na temat naborów wniosków w 2014 roku przez Operatorów Programu z: Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii, odbędą się również warsztaty dotyczące tworzenia dobrej propozycji projektowej.

Operator FSS zobowiązuje się do sfinansowania przedstawicielom zaakceptowanych uczelni pełnej opłaty konferencyjnej oraz noclegu. Opłatę za podróż na miejsce seminarium kontaktowego i z powrotem uczelnia finansuje we własnym zakresie.

Do przesłania zgłoszeń zapraszamy polskie uczelnie wyższe, które:

  • pragną nawiązać kontakty oraz partnerstwo z instytucjami szkolnictwa wyższego z Norwegii celem realizacji wspólnych projektów;
  • są zainteresowane przygotowaniem i realizacją przyszłego międzynarodowego projektu z partnerem z Norwegii.

Wymagania formalne:

  • zgłaszająca się instytucja jest zarejestrowaną co najmniej od 12 m-cy (do momentu przesłania formularza licząc) na terenie RP polską uczelnią wyższą;
  • instytucja prześle drogą elektroniczną w terminie do 16 stycznia 2014 roku do godziny 23:59 skan kompletnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego Formularza zgłoszeniowego.

Elementy oceny merytorycznej:

  • pomysł na projekt w partnerstwie z Norwegią, jego adekwatność do zasobów i profilu uczelni;
  • wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

Prosimy uczelnie zainteresowane uczestnictwem w seminarium kontaktowym w Oslo o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Po wypełnieniu formularza należy go podpisać, opieczętować i przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: lukasz.sopyla@frse.org.pl w terminie do 16 stycznia 2014 do godziny 23:59.

=> Formularz zgłoszeniowy

Operator skontaktuje się indywidualnie z wybranymi uczelniami w dniu 20 stycznia br. w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.
Informujemy, iż z jednej uczelni możemy dofinansować wyjazd tylko jednej osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium kontaktowego w Oslo znajdą Państwo na stronie organizatora: