Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
 
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału
w
spotkaniu dla Beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

„Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni”

16 czerwca 2014

 
 
 

Szanowni Państwo!                              

W dniu 30 maja 2014 roku, otrzymaliście Państwo informację o wysokości przyznanego dofinansowania wraz z opisem dalszego postępowania zmierzającego do podpisania umowy finansowej i rozpoczęcia realizacji projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

W związku z tak istotnym dla realizacji projektu momentem oraz pragnąc przedstawić Państwu szczegóły finansowe i merytoryczne obowiązujące podczas realizacji działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w roku akademickim 2014/2015,  Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizuje spotkanie informacyjne, na które pragniemy zaprosić osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator projektu) oraz ewentualnie osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe projektu.

W trakcie spotkania planujemy przedstawić i omówić m.in.:

  • zasady alokacji w projektach realizowanych w roku 2014/2015;
  • dalsze kroki wiodące do podpisania umowy;
  • zasady finansowe realizacji wymian;
  • terminy i zasady wykonywania płatności;
  • zasady dokumentowania wyjazdów.

Spotkanie zakończymy sesją pytań i odpowiedzi, w której uczestniczyć będą osoby odpowiedzialne za merytoryczną i finansową realizację projektów ze strony Operatora Programu.

       => Program spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu  16 czerwca 2014 roku w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 11.00 (od 10:30 zapraszamy na powitalną kawę), planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,  pod adresem: 

        => Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 16 czerwca 2014 roku

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

UWAGA:

Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 12 czerwca 2014 roku do godz. 14:00 włącznie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że z jednej uczelni w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. Wiąże się to zarówno z ograniczoną pojemnością sali konferencyjnej, jak i koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby materiałów.