Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Zapraszamy Państwa na spotkanie 
dla Beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni

3 listopada 2014 roku, Warszawa

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni zbliża się termin złożenia Raportu częściowego nr 1. Spotkanie poświęcone tematyce związanej z prawidłowym złożeniem Raportu odbędzie się w dniu 3 listopada 2014 roku w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 11.00 (od 10:30 zapraszamy na powitalną kawę), planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Program spotkania będzie obejmował m.in.:

  • omówienie zagadnień związanych z bieżącą realizacją projektów,
  • analizę podstawowych zagadnień dotyczących zasad prawidłowego złożenia Raportu częściowego i redystrybucji funduszy,
  • analizę podstawowych zagadnień dotyczących prawidłowego złożenia Wniosku o płatność,
  • sesję pytań i odpowiedzi.

Informujemy, że formularz Raportu Częściowego jest już widoczny on-line na kontach poszczególnych projektów. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i funkcjonalnością. Spotkanie będzie najlepszą okazją do zadania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnieniem tego dokumentu. Zapraszamy do testowania, przypominając jednocześnie, że szkic może zostać wydrukowany, jednak nie należy go jeszcze składać on-line.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line, dostępny pod adresem : 

--> https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/8b2c16a8be601f0773590277085f0718

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 28 października 2014 roku.

 

Zapraszamy serdecznie!