Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich Uczelni

Spotkanie dla Beneficjentów FSS realizujących projekty Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich Uczelni
ZAPROSZENIE
W imieniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w
II spotkaniu dla Beneficjentów FSS
projekty Współpracy Instytucjonalnej oraz Rozwoju Polskich Uczelni

 

Szanowni Państwo!

w trosce o jak najefektywniejszą realizację zadań i osiągnięcie celów projektów, które realizują Państwo w ramach działań Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni, Biuro Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizuje dla Państwa drugie spotkanie informacyjne, na które pragniemy z każdego projektu zaprosić osobę merytorycznie odpowiedzialną za jego realizację (koordynator projektu) oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenie finansowe projektu.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 (czwartek) w Warszawie, w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 11.00, planowane zakończenie – o godzinie 15.00.

Program spotkania będzie obejmował m.in.:

  • przypomnienie zasad rozliczania projektu;
  • analizę podstawowych błędów, jakie do tej pory pojawiają się w raportach częściowych finansowych;
  • zagadnienia dotyczące postępowań w kontekście Wytycznych MIiR w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
  • sesję pytań i odpowiedzi.

=> Ramowy program spotkania

Program zostanie uzupełniony/zmodyfikowany w zależności od zagadnień, które wskażecie Państwo w ankiecie rejestracyjnej jako istotne i warte omówienia podczas spotkania.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego on-line: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/a0e12f8e790e7b3dad2d1e7cddde3730

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić
w pasek przeglądarki.

UWAGA: Rejestracja jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 20 listopada do godziny 14:00. Jednocześnie pragniemy poinformować, że z jednej placówki w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby. Wiąże się to zarówno z ograniczoną pojemnością sali konferencyjnej, jak i koniecznością przygotowania dla Państwa odpowiedniej liczby materiałów.