Spotkanie informacyjne - Współpraca Instytucjonalna

Spotkanie informacyjne - Współpraca Instytucjonalna

Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania Współpraca Instytucjonalna Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Podczas spotkania udzielone zostaną szczegółowe informacje na temat Działania Współpraca Instytucjonalna. Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad finansowania projektów szkolnych oraz omówienie formularzy aplikacyjnych.

Konferencja odbędzie się 15.04.2013 r. godz. 11:00 - 14:30 w:       
Sali Sejmu Śląskiego,
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, Katowice

---> Program spotkania