Spotkanie na temat zasad prawidłowego złożenia Raportu końcowego - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Spotkanie na temat zasad prawidłowego złożenia Raportu końcowego - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu
dla Beneficjentów działania  Mobilność Studentów i Pracowników  Uczelni

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

27 czerwca 2014

 

Szanowni Państwo!
 
Chcąc pomóc uczelniom w jak najsprawniejszej realizacji projektów, oraz ze względu na zbliżający się termin zakończenia projektów realizowanych w roku akademickim 2013/2014 Operator Programu organizuje spotkanie poświęcone w całości przygotowaniu Raportu końcowego z realizacji projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zapraszamy po dwie osoby z każdej uczelni: osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację projektu (koordynator projektu) oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie finansowe.

Program spotkania informacyjnego będzie obejmował m.in.:

  • omówienie zapisów umowy dotyczących rozliczenia projektów mobilności,
  • omówienie dokumentów na podstawie których należy przygotować Raport,
  • przedstawienie systemu elektronicznego służącego raportowaniu,
  • analizę podstawowych błędów oraz pytań związanych z Raportem końcowym,
  • sesję pytań i odpowiedzi

Spotkanie będzie dobrą okazją do zadania pytań związanych z prawidłowym wypełnieniem Raportu końcowego.

       => Program spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku, w Warszawie, w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28, w sali konferencyjnej. Godzina rozpoczęcia - 11.00 (od 10:30 zapraszamy na kawę), planowane zakończenie spotkania - około godziny 14.30.

Aby potwierdzić obecność na spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,  pod adresem: 

        => Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 27 czerwca 2014 roku

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa, należy jej dokonać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 do godziny 23:59. Jednocześnie przypominamy, że z jednej uczelni w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. Wiąże się to zarówno z ograniczoną pojemnością sali konferencyjnej, jak i koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby materiałów.