Publikacje

Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w latach 2012-2016

Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w latach 2012-2016

Zapraszamy do zapoznania się z polską wersję publikacji podsumowującej wdrażanie II edycji FSS w Polsce pod tytułem „Międzynarodowa mobilność, współpraca i rozwój w edukacji. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w latach 2012-2016”. Przedstawione w publikacji dane i relacje beneficjentów pozwalają zaobserwować jak wielką wartość przyniosła realizacja Funduszu w Polsce i jak ogromnie inspirujące okazały się projekty realizowane w ramach FSS. W publikacji zostały opisane wybrane projekty instytucjonalne oraz indywidualne realizowane od 2012 roku, podsumowane działania podejmowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce, a także zostały zaprezentowane dane statystyczne, kalendarium FSS oraz rezultaty zrealizowanych projektów.

Życzymy przyjemnej lektury!

Pobierz plik
Wizyty Przygotowawcze - kompendium projektów

Wizyty Przygotowawcze - kompendium projektów

Kompendium zawiera informacje o wybranych projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach dwóch naborów wniosków przeprowadzonych w 2013 roku. Publikacja dostarcza danych podsumowujących działanie Wizyty Przygotowawcze oraz przedstawia krótkie relacje stypendystów ze zrealizowanych projektów.

Publikacja dostępna jest także w wersji drukowanej.

Pobierz plik
System edukacji w Polsce 2014

System edukacji w Polsce 2014

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa edycja publikacji „The System of Education in Poland”.
Publikacja przedstawia w jezyku angielskim polski system edukacji.

Opis polskiego systemu edukacji w języku angielskim. - See more at: http://eurydice.org.pl/publikacja/the-system-of-education-in-poland-2014/#sthash.WgXSFAKk.dpuf

Publikacja dostępna jest także w wersji drukowanej.

Pobierz plik
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 2009-2014

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 2009-2014

Ulotka informacyjna

Pobierz plik
[title-raw]

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wdrażany w latach 2008-2011. Podsumowanie działań.

Publikacja stanowi próbę podsumowania działań podejmowanych w ramach FSS w latach 2008-2011, pokazania osiągnięć Benerficjentów jak również zaakcentowania wpływu, jaki na polską oświatę i szkolnictwo wyższe miały projekty realizowane w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Pobierz plik
[title-raw]

Konkurs fotograficzny „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w obiektywie”, Konkurs literacko-artystyczny „Moja przygoda z FSS”

Zapraszamy do zapoznania się z pracami lauratów i finalistów konkursów organizowanych przez FSS. Uroczysty wernisaż odbył się 21 czerwca 2011 roku w Warszawie, nagrody wręczył JE Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Pobierz plik
[title-raw]

Program Alumni FSS

Raport ze spotkania beneficjentów FSS - absolwentów Działania III - Stypendia Indywidualne. Spotkanie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2010 r.

Pobierz plik
[title-raw]

Podzielmy się wiedzą, wymieńmy doświadczenia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ze spotkania beneficjentów Działania IV – Współpraca Instytucjonalna oraz Działania V – Rozwój Polskich Uczelni. Spotkanie miało miejsce w dniach 27-28 maja 2010 r.

Pobierz plik