Dokumenty dla Instytucji wnioskujących

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Instytucji wnioskujących dotyczące zasad naboru wniosków dla Wizyt Studyjnych.

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programowe:

  • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
  • Wytyczne Państw–Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

---> Aktualne dokumenty programu