Dokumenty dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Wnioskodawców dotyczące zasad naboru wniosków dla Wizyt Przygotowawczych.

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programowe:

  • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
  • Wytyczne Państw Darczyńców
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

---> Aktualne dokumenty programu