Wyniki zakończonego naboru wniosków

Poniżej przestawione zostały wyniki oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz decyzji Zarządu FRSE dla konkursu wniosków złożonych w ramach Wizyt Przygotowawczych dla naboru, który trwał od 4 grudnia 2013 roku do 16 maja 2014 roku.

Ostateczne wyniki oceny formalnej

Lista jest aktualizowana raz w tygodniu. Projekt ze statusem zatwierdzony formalnie podlega ocenie merytorycznej, projekt odrzucony formalnie nie podlega dalszej ocenie, projekt o statusie do wyjaśnienia oczekuje na ostateczną ocenę formalną.


Ostateczne wyniki oceny merytorycznej

Lista jest aktualizowana raz w tygodniu. Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.


Decyzje Zarządu FRSE

Lista jest umieszczana po każdym posiedzeniu Zarządu FRSE, na którym zostanie podjęta uchwała dotycząca ostatecznego statusu projektów złożonych w ramach Wizyt Przygotowawczych. Decyzja może być następująca:

  • pozytywna: projekt otrzymuje dofinansowanie;
  • negatywna - odrzucony formalnie: projekt nie spełnił kryteriów formalnych konkursu;
  • negatywna - odrzucony merytorycznie: projekt nie spełnił kryteriów jakościowych konkursu;
  • negatywna - brak środków: projekt spełnił kryteria jakościowe, jednak z powodu wyczerpania się puli środków dostępnych w danym naborze nie uzyskał dofinansowania.