Wyniki zakończonego naboru wniosków

Poniżej przestawione zostały wyniki oceny formalnej oraz decyzji Zarządu FRSE dla konkursu wniosków złożonych w ramach Wizyt Przygotowawczych dla naboru, który trwał od 10 stycznia do 11 marca 2013 roku.

Ostateczne wyniki oceny formalnej

Lista jest aktualizowana raz w tygodniu. Projekt ze statusem zatwierdzony formalnie podlega ocenie merytorycznej, projekt odrzucony formalnie nie podlega dalszej ocenie, projekt o statusie do wyjaśnienia oczekuje na ostateczną ocenę formalną.

Decyzje Zarządu FRSE

Lista jest umieszczana po każdym posiedzeniu Zarządu FRSE, na którym zostanie podjęta uchwała dotycząca ostatecznego statusu projektów złożonych w ramach Wizyt Przygotowawczych. Decyzja może być następująca:

  • pozytywna: projekt otrzymuje dofinansowanie;
  • negatywna - odrzucony formalnie: projekt nie spełnił kryteriów formalnych konkursu;
  • negatywna - odrzucony merytorycznie: projekt nie spełnił kryteriów jakościowych konkursu;
  • negatywna - brak środków: projekt spełnił kryteria jakościowe, jednak z powodu wyczerpania się puli środków dostępnych w danym naborze nie uzyskał dofinansowania.