Zasady zgłaszania nieprawidłowości

Polityka dobrego zarządzania i przeciwdziałania korupcji została opracowana w celu wyraźnego zasygnalizowania stanowiska państw-darczyńców w kwestii dobrego zarządzania. Polityka dobrego zarządzania ma na celu zagwarantowanie wdrażania Mechanizmów Finansowych w oparciu o zasady przejrzystości, jawności oraz odpowiedzialności. Celem tej polityki jest poinformowanie obywateli oraz umożliwienie im wnoszenia skarg i zgłaszania przypadków nieprawidłowości w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych.

Obywatele, którzy powzięli podejrzenia o wystąpieniu przypadków niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, mogą je zgłaszać zarówno do Biura Mechanizmów Finansowych, Krajowego Punktu Kontaktowego jak i innych, właściwych instytucji, podanych poniżej.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości jest zawarta w dokumencie:
Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji

 

Nieprawidłowości mogą być zgłaszane do następujących instytucji:

Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Rozwoju

Adres pocztowy:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sekretariat Departamentu:

tel.: 022 273 78 00
fax: 022 273 89 13
Email: eog@mir.gov.pl

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (Financial Mechanism Office)

Sekretariat państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, odpowiadający za zarządzanie Mechanizmami Finansowymi na poziomie operacyjnym

Adres pocztowy:

Financial Mechanism Office
Rue Joseph II, 12-16
1000 Brussels
E-mail: alert-fmo@efta.int

Dyrektor Biura Mechanizmów Finansowych

Ms. Stine Andresen
E-mail: sa@efta.int
Tel: +32 495 530 098

Norweskie Biuro Audytora Generalnego (Norwegian Office of the Auditor General (Riksrevisjonen))

Instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Adres pocztowy:

Norwegian Office of the Auditor General
P.O. Box 8130
Dep 0032 OSLO, Norway
Tel: +47 22 24 10 00
Email: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Komitet Audytorów EFTA (EFTA Board of Auditors - EBoA)

Instytucja audytu i kontroli, nadzorująca Biuro Mechanizmów Finansowych oraz  Mechanizmy Finansowe)

Adres pocztowy:

EFTA Board of Auditors - EBoA
Rikisendurskodun Skulagata 57
105 Reykjavik, Iceland