Aktualności FSS

10.09.2014
Konferencja „Inclusive Society: Poland, Norway, Europe”

Konferencja „Inclusive Society: Poland, Norway, Europe” jest organizowana przez Collegium Civitas (Warszawa, Polska) i NTNU Social Research (Trondheim, Norwegia). Adresowana jest do przedstawicieli środowiska akademickiego, polityków, dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Inclusive Society: Poland, Norway, Europe” w dniach 6-7 października 2014 w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie.

05.09.2014
Wyniki oceny merytorycznej wniosków w FSS/RPU/2014

Informujemy, iż w dniu 1 września br. zakończył się wstępny etap oceny merytorycznej, przeprowadzonej dla wniosków złożonych do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do 27 maja 2014 r. w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni.

Do działania złożono 124 wnioski. W wyniku oceny merytorycznej 82 projekty otrzymały więcej niż 60 punktów i tym samym uzyskały status zatwierdzonych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej:

Wyniki

04.08.2014
Podsumowanie naboru wniosków na Wizyty Przygotowawcze

Zakończył się drugi nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze finansowanych z funduszy norweskich, funduszy EOG oraz środków krajowych.

Pula dostępnych środków w obecnym naborze wynosiła 177 284,00 euro.

Termin składania wniosków rozpoczął się 4 grudnia 2013 i początkowo miał trwać do 3 lutego 2014. Jednak z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji w pierwotnym terminie, nabór został dwukrotnie przedłużony. Najpierw do dnia 31 marca 2014 roku, a następnie do momentu wykorzystania dostępnych środków.

Ostatecznie nabór został zakończony 16 maja 2014.

10.06.2014
Spotkania dla Beneficjentów FSS realizujących projekty „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”

Spotkanie przed podpisaniem umowy – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

30.05.2014
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

W dniu 29.05.2014 Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdził zasady alokacji funduszy na rok akademicki 2014/2015 w Działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz wysokość przyznanego dofinansowania dla poszczególnych Beneficjentów.

=> Więcej informacji

27.05.2014
Wyniki oceny formalnej wniosków w FSS/RPU

Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego informuje, że zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych do działania Rozwój Polskich Uczelni w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 27 marca 2014 r. Spośród 124 wniosków złożonych on-line i w wersji papierowej 118 wniosków spełnia wymogi formalne określone w dokumentach programowych.

27.05.2014
Zakończył się nabór wniosków do działania Rozwój Polskich Uczelni

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór wniosków do działania Rozwój Polskich Uczelni, który trwał od 27 marca do 27 maja 2014 r.

W ramach naboru w systemie on-line złożonych zostało 126 wniosków na łączną kwotę 17 120 429 €.

Obecnie do biura Operatora Programu wpływają wersje papierowe wniosków,  zatem powyższe liczby mogą ulec zmniejszeniu.

23.05.2014
Nowe Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych

30 kwietnia 2014 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zmienione Wytyczne uwzględniają m.in. zmianę progu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro.

15.05.2014
Zakończenie naboru dla Wizyt Przygotowawczych

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 16 maja 2014 roku o godzinie 16:00 zakończy się możliwość wypełniania i składania wniosków w systemie online.frse.org.pl do działania Wizyty Przygotowawcze.

Wersje papierowe złożonych elektronicznie do dnia 16 maja 2014 wniosków muszą zostać wysłane do Operatora Programu najpóźniej do wtorku 20 maja 2014 roku włącznie (decydować będzie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej).

17.04.2014
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny życzy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.