Mobilność 2015/2016 - Akademia Pomorska w Słupsku

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Akademia Pomorska w Słupsku
Miasto: 
Słupsk
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0034
Czas realizacji: 
01/08/2015 - 30/07/2016
Kwota dofinansowania: 
19 550,00 Euro / 82 743,42 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Maria Aleksandrovich
Partnerzy projektu: 
UIT The Arctic University of Norway, Campus Alta
Mobilność 2015/2016 - Akademia Pomorska w Słupsku