Mobilność 2015/2016 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miasto: 
Warszawa
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0035
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
65 900,00 Euro / 278 915,16 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Elżbieta Fonberg-Stokłuska
E-mail: 
estokl@sgh.waw.pl
Partnerzy projektu: 
University of Iceland; BI Norwegian Business School; NHH Norwegian School of Economics; UiT - The Arctic University of Norway; University of Liechtenstein;
Mobilność 2015/2016 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie