Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Miasto: 
Bydgoszcz
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0028
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
27 583,00 Euro / 116 742,29 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
dr Katarzyna Chmielewska
E-mail: 
kasiach@ukw.edu.pl
Partnerzy projektu: 
Hedmark University College; Hedmark University of Applied Sciences
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego