Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Szczeciński

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Uniwersytet Szczeciński
Miasto: 
Szczecin
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0031
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
77 525,00 Euro / 328 116,81 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Paulina Judycka
Partnerzy projektu: 
Nesna University College; Hedmark University College; Onøy/Løroy Primary School
Mobilność 2015/2016 - Uniwersytet Szczeciński