Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Działanie: 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Beneficjent: 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Miasto: 
Dąbrowa Górnicza
Numer projektu: 
FSS/2015/MOB/W/0036
Czas realizacji: 
01/07/2015 - 30/09/2016
Kwota dofinansowania: 
20 000,00 Euro / 84 648,00 PLN
Imię i nazwisko koordynatora: 
Katarzyna Sroka
E-mail: 
ksroka@wsb.edu.pl
Partnerzy projektu: 
Nesna University College; Bifrost University College; Nord University
Mobilność 2015/2016 - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej